Stylized bike
Поделитесь с другими

1124461

Style element of the bike festival “Zavirukha”
Vector illustration